ירושות וצוואות

הסכם ממון – שירותי נוטריון ברחוב אחד העם 1, בניין לב רחובות, קומה ראשונה משרד 122
ניתן ליצור איתנו קשר גם באיימל: [email protected] או במספר 0515533400

ירושות וצוואות

במדינת ישראל ניתן לרשת את עזבונו של אדם בשתי דרכים: על פי צוואה שהמנוח הותיר אחריו או על פי חוק הירושה.

במקרה שאדם הותיר אחריו צוואה יש להגיש לרשם הירושות בקשה למתן צו לקיום צוואה ובמקרה בו אדם לא הותיר צוואה יש להגיש לרשם הירושות בקשה למתן צו ירושה.

צרו איתנו קשר עכשיו

  ירושה לפי דין – יורשות ויורשים חוקיים

  כאשר אדם הולך לעולמו ולא משאיר צוואה, יעבור רכושו לידי יורשיו על פי חוק הירושה.

  עיקר זכויות הירושה יהיו של בן הזוג. בן הזוג יירש את כל הרכוש המוכר כמיטלטלין ואת כלי הרכב המשותפים (אף אם רשומים על שם הנפטר בלבד, אך לפי השימוש בהם והנסיבות הם שימשו את משק הבית המשותף), ובנוסף, יקבל חלק משאר העיזבון.

  בעיקרון, יירש בן הזוג מחצית משאר העיזבון, והילדים, בחלוקה שווה ביניהם, את המחצית האחרת. אם מי מילדי הנפטר הלך גם הוא לעולמו, והותיר אחריו ילדים משלו (נכדים של הנפטר) – יירשו הם את חלקו של ההורה שנפטר. אם אין לנפטר ילדים או נכדים, יחלקו הורי הנפטר את מחצית שאר העיזבון עם בן הזוג. צאצא יחשב גם מי שאינו צאצא ביולוגי אך אומץ כדין, ומובן שילדיו ייחשבו ילדי הצאצא לצורך הירושה, לכל דבר ועניין. עם זאת, הורי המאומץ לא יירשו את המאומץ.

  אם לא הותיר הנפטר אדם מאלה, אך הותיר אחים, אחיינים, ו/או הורי-הורים –  יירש בן הזוג שני שלישים משאר העיזבון, והנותרים יחלקו ביניהם את השליש הנותר. כאן קיים סייג הנוגע לדירה: אם עד מות הנפטר, היו בני הזוג נשואים לפחות שלוש שנים, וגרו יחדיו בדירה הכלולה בעיזבון, יקבל בן הזוג את כל החלק של הנפטר בדירה. ובנוסף, יירש את שני השלישים משאר העיזבון.

   במותו של אדם ערירי, אשר לא מותיר יורשים חוקיים, תהיה המדינה היורשת. החוק מגדיר אילו שימושים רשאית המדינה לבצע בירושה כזו.

  ירושה על פי צוואה

  זכות הקניין מאפשרת לאדם להחליט מה ייעשה בעיזבונו לאחר מותו, אף אם ההסדר בצוואה נוגד את סדר היורשים כפי שמצוין בחוק. הציווי לגבי עניין זה יערך במסמך מוסדר בעל תוקף רשמי, בפרוצדורה שתוודא שזה אכן רצונו של האדם, לא הופעלו עליו לחצים חיצוניים, וההחלטה נתקבלה בדעה צלולה.

  חופש הציווי מאפשר למצווה לשנות דעתו לגבי ציוויו, ובהתאם לשנות צוואתו, או לבטלה ללא כל מגבלה.

  במקרה בו יוכח שצוואה נרשמה תחת השפעה בלתי הוגנת, עושק או ניצול, רשאי בית המשפט להורות על ביטול הצוואה וחלוקת העיזבון תתבצע בהתאם להוראות חוק הירושה.

  מספר סוגי צוואה יהיו מוכרים על ידי החוק

  צוואה בכתב יד – חייבת להיות כולה כתובה בכתב ידו של המצווה, ויש לצרף אליה חתימה ותאריך, גם הם בכתב ידו.

  צוואה בעדים – מסמך כתוב בתוספת תאריך, עליו חתום המצווה, ושני עדים חתמו ואישרו שהמצווה חתם בפניהם והצהיר שזוהי צוואתו.

  חתימה בפני רשות – המצווה יכול לחתום על צוואתו בפני שופט, רשם או נוטריון.

  צוואה בעל פה – במקרה שאדם על ערש דווי (מצב המכונה ‘שכיב מרע’), יכול הוא להגיד בעל פה את ציוויו לפני שני עדים, והם צריכים לכתוב את זכרון הדברים, ולהפקידו אצל רשם הירושות, סמוך ככל שניתן למועד אמירת הדברים.

  צוואות שלא על פי הוראות החוק

  בית המשפט רשאי להפעיל שיקול דעתו בהחלטה האם לאשר צוואה, גם אם לא נכתבה על פי כל הכללים שמגדיר החוק. בהתרשמו שזהו ציווי המנוח, יתכן שיאשר בית המשפט את התוקף של צוואה הלוקה בפגמים טכניים כמו העדר תאריך וחתימה, למשל.

  צוואה הדדית

  צוואה הדדית מבטאת את רצונם המשותף של בני זוג לצוות במותם את כל רכושם לבן הזוג הנותר. הצוואה כוללת גם הגדרה מי יהיו היורשים לאחר שבן הזוג הנותר ילך גם הוא לעולמו. כל עוד שני הצדדים בחיים, צוואה הדדית ניתנת לביטול בכל מקרה בו אחד הצדדים מבקש לבטלה, אולם חובה על הצד המבטל למסור הודעה בכתב בדבר ביטול הצוואה.

  התנגדות לצוואה

  לא אחת יש מקרים של התנגדות לתוקפה של צוואה, כאשר קיים בקרב יורשים חשש לזיוף צוואה או לזיוף חתימה על צוואה או כאשר קיים חשש לניצול מצבו הנפשי או הפיזי או המנטלי של המנוח טרם פטירתו.. טענות רלבנטיות במקרה זה עשויות להתייחס להשפעה שאינה הוגנת על המצווה, היעדר כשירות של המצווה, או פגמים פרוצדוראליים בהליך עריכת הצוואה.

  היה והצוואה נראית תקינה צורנית, על פניו היא כשרה, ועל הטוען בדבר אי כשרותה מוטלת החובה להוכיח את עמדתו. אולם במקרה שקיים פגם צורני, ההנחה היא כי אינה בהכרח משקפת נאמנה את רצון המצווה. במקרה זה על מי שמבקש את קיום הצוואה להוכיח כי היא כן משקפת וכי יש לקיימה.

  השפעה שאינה הוגנת

  אחת הטענות האפשריות לפסילת צוואה היא, כאמור, השפעה בלתי הוגנת שהיתה ליורש על המצווה. שאלת ההשפעה והגינותה עלתה במקרים רבים כאשר היורש היה זה שסעד את הנפטר בתקופה שלפני מותו. עמדתו של מי שמטפל בגוסס, אפשר שתהיה לה השפעה רבה על תוכן צוואתו, ובמקרים מסוימים אף תאפשר הפעלת לחץ.

  כדי לבחון באופן מדוקדק היבטים אלה, קבעה ‘הלכת מרום’ ארבע נקודות לאורן תבחן ההשפעה:

  • עצמאותו של כותב הצוואה, ומולה מידת התלות שלו במטפל.
  • באיזו מידה היה המצווה תלוי בסיוע של היורש על פי הצוואה.
  • טיב קשריו של המוריש עם אנשים אחרים הרלבנטיים לשאלת הירושה.
  • הנסיבות בהן נערכה הצוואה.

  ענייני צוואות וירושות הינם מורכבים, אם כן, ופותחים לעיתים פתחים לספקות שונים. הדברים עלולים להיות רגישים בהיבט המשפטי, כך שמומלץ ביותר להתייעץ בעורך דין הבקיא היטב בתחום, ולוודא שכל מסמך יעמוד במבחן בית המשפט.

  הסכם ממון

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  Related Posts

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו