הסכם גירושין

הסכם ממון – שירותי נוטריון ברחוב אחד העם 1, בניין לב רחובות, קומה ראשונה משרד 122
ניתן ליצור איתנו קשר גם באיימל: [email protected] או במספר 0515533400

הסכם גירושין

בני זוג אשר מעוניינים לסיים את נישואיהם, יכולים לעשות זאת במסגרת הסכם גירושין בניהם אשר יסדיר את אופן פירוק התא המשפחתי בצורה שקטה, חברית וקצרה.

צרו איתנו קשר עכשיו

  מומלץ לכלול את הנושאים הבאים במסגרת הסכם הגירושין:

  • הסכמה לקבלת/ נתינת גט;
  • חלוקת הרכוש- ההסכם קובע כיצד יחולק הרכוש המשותף לגביו חלה חזקת השיתוף, ואשר נצבר על ידי בני הזוג במהלך נישואיהם כגון: דירת מגורים, רכבים, עסקים, קרנות וכד’;
  • מזונות – במסגרת ההסכם יוסדרו גובה מזונות הילדים. חשוב להדגיש, כי ככל שהסכם הגירושין נחתם בין בני הזוג בלא שהתנהל הליך משפטי בעניינם, וככל שהוסדרו במסגרתו גובה מזונות הילדים ,הרי שהסכם זה (עניין מזונות הילדים שהוסדר בו) אינו מחייב את הילדים והם רשאים להגיש תביעת מזונות עצמאית. במקרה בו התנהל הליך משפטי בין הצדדים ובמסגרתו נחתם הסכם גירושין, הרי שהילדים יוכלו להגיש תביעת מזונות רק אם יוכיחו קיומו של ‘שינוי נסיבות מהותי’;
  • משמורת ילדים והסדרי ראיה – בני הזוג יקבעו מי יהיה ההורה המשמורן, ומהם הסדרי הראיה של בן הזוג אשר לא קיבל את משמורת הילדים.

  דוגמא להסדר ראיה:

  אמצע שבוע  – ימים א’, ג’, ה’ בשעות אחר הצהריים.

  סופי השבוע –  בכל סוף שבוע שני התובעים יבלו וילונו עם האב. סוף שבוע יתחיל ביום ו’ בשעה 14:00 ויסתיים ביום שבת בשעה 20:00.

  חגים – החגים מתחלקים שווה בשווה בין שני ההורים. לפיכך, חג אותו חגגו הילדים עם הורה אחד בשנה מסוימת, בשנה שלאחריה יחגגו אותו התובעים עם ההורה השני.

  חופשות בית הספר – קיימות 3 חופשות ארוכות: סוכות, חנוכה ופסח. את  מחציתה הראשונה של החופשה יבלו התובעים עם ההורה עימו שהו או ישהו בערב החג ואת מחציתה השנייה של החופשה עם ההורה אצלו ישהו בחג השני או ביום האחרון של החג.

  החופש הגדול – במהלך החופשה יבלו וילונו התובעים מדי שבועיים עם הורה אחר.

  • חינוך הילדים- הצדדים יסכימו בניהם כי החלטות בעניין חינוך הילדים יהיו בהסכמה משותפת של בני הזוג. מסגרות חינוכיות כגון גנים, בתי ספר, חוגים וכד’  יקבעו בהסכמה בין בני הזוג תוך שיתוף פעולה, תיאום והתייעצות. העניין מקבל משנה חשיבות כאשר אחד מבני הזוג משנה את אורח חייו לאחר הגירושין, כדוגמת חזרה בתשובה או חזרה בשאלה. חשוב וראוי לעגן בהסכם את דרך החינוך שתינתן לילדים לאחר הגירושין על מנת למנוע ויכוחים ואי נעימות בעתיד.

  לאחר חתימת ההסכם, יש להגישו לאישור בית המשפט או בית הדין. הגשת בקשה לאישור הסכם גירוישן לבית המשפט כרוכה בתשלום אגרה בסך 497 ש”ח. הסכם יאושר לאחר שסעיפיו יבחנו ויינתן אישור כי הם אינם פוגעים באחד הצדדים או בצדדים שלישיים.

  לאחר מתן אישור בית המשפט, יקבל הסכם גירושין תוקף של פסק דין. תקיפתו בעתיד של הסכם שאושר הינה קשה ותתאפשר רק מכוח הפרתו או מכוח עילות חוזיות כגון טעות, הטעיה, כפיה, תרמית ועושק.

  דברי ההסבר פורטו במאמר זה בצורה חלקית, תמציתית וכללית. בשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק. המאמר לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה לצורך קבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם ע”פ הדין.

  בני זוג המגיעים בהסכמה למסקנה כי הגיעו לסוף דרכם יכולים להגיש תביעות זה כנגד זו, אולם הם גם יכולים לפנות לעורך דין משותף שיש לשניהם אמון בו ולבקש ממנו לערוך עבורם הסכם גירושין.

  הסכם כזה יכול להיעשות לאחר הליך של גישור, וגם ללא הליך של גישור אם בין בני הזוג יש הסכמה מלאה על תוכנו של ההסכם ועורך הדין רק נותן לו לבוש משפטי.

  הסכם גירושין כולל יתייחס לכל הנושאים העשויים להיות שנויים במחלוקת בין בני הזוג והם: מזונות הילדים, מזונות האשה, מכירת דירת/בית המגורים, חלוקת הנכסים האחרים, חלוקת הזכויות הסוציאליות של בני הזוג, משמורת הילדים, סדרי הראייה של הילדים, חלוקת המטלטלין, חלוקת הרכבים, כתובת האשה, ועוד‘.

  אם יש פערים בין בני הזוג הם נזקקים להליך של גישור (ראה פרק הגישור).

  ניתן בכל שלב של ההליכים המשפטיים לערוך הסכם גירושין, ולמעשה בתי המשפט מפעילים לחצים כבדים על הצדדים ועל עורכי דינם להגיע להסכמה ולא למצות את ההליך המשפטי עד תומו.

  הסכם כזה – כמו הסכם טרום נישואין – יש לאשר כאמור לעיל בבית המשפט, שאחרת הוא חסר תוקף משפטי. ההליך של אישור הסכם גירושין זהה להליך של אישור הסכם טרום נישואין.

  לאחר אישור ההסכם פונים בני הזוג לבית הדין הרבני באזור מגוריהם ומגישים בקשה משותפת לגירושין.

  כאשר יש הסכמה של שני הצדדים להתגרש גם ההליך בבית הדין הרבני קצר ופשוט ואין סחבת.

  סירוב להתגרש לאחר חתימה על הסכם גירושין:

  ישנם מקרים בהם צד מסרב להתגרש למרות שחתם על הסכם גירושין ויחסי ממון, אשר אושר כדין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני האזורי.

  על פי ההלכה היהודית גט הינו דבר רצוני, וללא הסכמה של כל אחד מהצדדים לא יסדר בית הדין הרבני את הגט, למרות שיש לכך התחייבות חוזית. אולם חרף סרובו של מי מהצדדים ליתן או לקבל גט פיטורין תקף ההסכם וכל התנאים הכספיים והממוניים שבו מחייבם בין אם סודר גט פיטורין ובין אם לאו.

  הסכם ממון

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  Related Posts

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו