ידועים בציבור התייחסות נפרדת בחקיקה

צרכים עזרה ?
נוטריונית אירנה פיין זמינה לשיחת ייעוץ חינם

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות!

חייגו עכשיו וקבלו מענה אדיב ומקצועי, או השאירו לנו פרטים לחזרה!
051-55-33-400
עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  וגות רבים בארץ חיים יחד תחת קורת גג אחת ללא שנשאו זה לזו. חלק ניכר מזוגות אלה מקיים אורח חיים נורמטיבי, הם מביאים ילדים לעולם, עובדים מתפרנסים וצוברים רכוש זה או אחר. חלק מזוגות אלו אינו נישא מסיבות דתיות, כמו כהן וגרושה שאינם יכולים להינשא זה לזו חרף רצונם. חלקם האחר לא נישא מבחירה.

  זוגות אלו קרויים: “ידועים בציבור” ולמעמד זה של ידועים בציבור התייחסות נפרדת בחקיקה ובפסיקת בתי המשפט.

  התנאים לתחולתה של הילכת השיתוף בנכסים בין בני זוג הם קיום אורח חיים תקין ביניהם ומאמץ משותף של שניהם ברכישת הנכסים או, למצער, בניהול משק הבית המשותף ובגידול הילדים (ראה פרק: רכוש וכספים שלעיל), ובהתקיים תנאים אלה עשויה הילכת השיתוף לחול גם על בני זוג החיים יחדיו ללא נישואים.

  ברם, העובדה שבני זוג מקיימם חיי צוותא מבלי למסד את הקשר שביניהם באקט פורמלי של נישואין (וביחוד כשהם נוהגים כך מתוך בחירה ולא בשל היותם מנועים מלהנשא) אינה חסרת משמעות.

  לעיתים עשויה עובדה זו להעיד על ארעיות הקשר שבין בני הזוג, או על היותו קשר בלתי מחייב, ובכך לשלול כוונת שיתוף בנכסים.

  כל מקרה נבחן לגופו ולפי נסיבותיו המיוחדות מטבע הדברים, שאין לקבוע בענין זה כל מסמרות, והכל תלוי בנסיבות הענין. ייתכנו מצבים בהם אנשים יחיו כידועים בציבור, ללא נישואין, מכיוון שהם רוצים “לנסות” זה את זו ולבחון האם יוכלו להתמיד בקשר אמיץ ביניהם.

  על כן, ייתכנו מצבים, שבהם עם תחילת החיים המשותפים כידועים בציבור לא יחול שיתוף נכסים בין בני הזוג, אך עם עבור זמן מסויים ועם התייצבות הקשר האישי בין בני הזוג, יחל גם שיתוף נכסים ביניהם, והוא ישתרע על פי גמירת דעתם, לא רק על נכסים חדשים שירכשו אלא גם על אותם נכסים שנרכשו בעבר, בטרם התייצבותו של אותו קשר. אף בעניין זה אין לקבוע מסמרות, שכן הכל תלוי בנסיבות החיים המשותפים כידועים בציבור.

  הכלל הוא, כי הנטל הרובץ על ידוע בציבור, הטוען לזכות לשיתוף בנכסי בן זוגו, הוא יותר כבד מן הנטל הרובץ, בנסיבות דומות, על בן זוג נשוי.

  טעמו של השוני נעוץ בהבדל שבין רמת המחוייבות ההדדית המאפיינת את קשר הנישואין לבין זהו המאפיינת את הקשר שבין ידועים בציבור, שכן המחויבות הגבוהה הכרוכה בנישואין טבועה במוסד הנישואין עצמו, ולא בנקל יכול מי מבני הזוג להשתחרר ממנה, ואילו רמת המחוייבות שבין בני זוג ידועים בציבור נובעת מנסיבותיו של הקשר במקרה הנתון ותלויה, כל כולה, ברצונותיהם המשתנים של בני הזוג.

  שוני נוסף בין בני זוג נשואים לבין ידועים בציבור מתייחס גם לנכסים עסקיים להבדיל מדירת המגורים של בני הזוג.

  לעניין החלתה של הילכת השיתוף על בני זוג נשואים, אין מקום להבחנה בין נכסים עסקיים לנכסם ארים אך כאשר מדובר בבני זוג ידועים בציבור, יש צורך בראיה נוספת כלשהי להחלת השיתוף על נכסים עסקים ואין די בחזקת השיתוף לבדה.

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו