צוואה הדדית

צרכים עזרה ?
נוטריונית אירנה פיין זמינה לשיחת ייעוץ חינם

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות!

חייגו עכשיו וקבלו מענה אדיב ומקצועי, או השאירו לנו פרטים לחזרה!
051-55-33-400
עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  צוואה הדדית בד”כ נערכת על ידי בני זוג אשר מעוניינים להבטיח את רכושם בעוד אחד מבני הזוג נותר לבדו בחיים.

  כלומר, צוואה הדדית תכלול בתוכה הוראות בדבר מה ייעשה ברכוש המשותף של בני הזוג, כאשר נוצר מצב דברים בו אחד מבני הזוג הולך לעולמו ומותיר אחריו את בן הזוג השני, לבדו בחיים.

  במצב דברים זה, בד”כ ההוראות שתכלול אותה צוואה הדדית הן בדבר הורשת כלל הרכוש מאחד לשני והורשת כלל הרכוש ליורשים משותפים לאחר ששני בני הזוג הולכים לעולמם.
  לעריכתה של צוואה הדדית חשיבות רבה, היות וקיימים לא מעט מצבים, לצערנו, בהם ילדיהם של בני זוג דורשים את חלקם בירושה עוד בטרם הלך ההורה השני לעולמו, ובמצב דברים זה הם דורשים למשל פירוק שיתוף בדירה של ההורים ומביאים את ההורה הנותר בחיים למצב בו אין לו היכן להתגורר.

  למעשה, רק בחודש אוגוסט שנת 2005 נוסף סעיף 8א’ לחוק הירושה, אשר דן בסוגיה של  צוואה הדדית. בהתאם להוראות החוק, בכל הקשור לענייני עריכת צוואה הדדית, נקבע כי :  “(א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

  (ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

  (1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

  (2) לאחר מות אחד מבני הזוג –

  (א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

  (ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

  (ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה”.
  כאמור, הניסוח המקובל ביותר של צוואה הדדית, הנו ניסוח אשר יכלול הוראות הקובעות כי לאחר שמי מבני הזוג אשר חתם על אותה צוואה הדדית הלך לעולמו, הבן זוג שנותר בחיים יהיה היורש היחידי שלו, ורק לאחר לכתו לעולמו של בן הזוג השני יירשו ילדיהם המשותפים את כלל הרכוש.

  למעשה, המטרה של צוואה הדדית, היא לגרום לכך שבני זוג יוכלו להיות שקטים, תוך שהם יודעים כי במידה ובן זוגם ילך לעולמו, לא תהיה כל מלחמת ירושה בין הילדים (אשר על פי חוק זכאים לרבע מכלל הירושה במידה ואין צוואה) לבין ההורה שנותר לבדו בחיים.

  בשל הסיכון הרב שקיים, בדבר מלחמת ירושה בין ילדיו של מוריש לבין בן זוג של מוריש אשר נותר לבדו בחיים, קיימת חשיבות רבה בעצם עריכתה של צוואה הדדית, כמו כן, חשוב לא פחות כי צוואה הדדית תנוסח באמצעות עורך דין אשר בקיא בתחום של דיני ירושה, על מנת לסכל כל אפשרות בדבר פסילת צוואה, מעין זו.

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו