פגם בצוואה

צרכים עזרה ?
נוטריונית אירנה פיין זמינה לשיחת ייעוץ חינם

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות!

חייגו עכשיו וקבלו מענה אדיב ומקצועי, או השאירו לנו פרטים לחזרה!
051-55-33-400
עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  בהתאם להוראות של חוק הירושה, הרי שבמידה ומדובר במצב דברים, בו נפלה טעות פומלית (פגם בצוואה)   בזמן עריכת צוואה, אותה טעות לא תיחשב לעילה שתביא למצב של פסילת צוואה.

  למעשה, עצם היות פגם בצוואה, לא מחייב בהכרח החלטה אשר תביא למצב של פסילת צוואה.  שכן, חוק הירושה, קובע הוראות מפורשות בדבר הנחיות לבתי המשפט, לכבד את רצונו האחרון של המנוח, כך שתיעשה ייעשו מאמצים עילאיים לקיים את צוואתו של המנוח.

  כאמור בחוק, ישנן ארבע סוגי צוואות, בעלי דרישות צורניות, אשר מאפשרות להסיק מסקנות בדביר אמיתותן של אותן צוואות.

  יחד עם זאת, בפסיקה מסתמנת מגמה, לפיה בתי המשפט יכולים להחליט בדבר התקיימות של אותה צוואה, חרף העובדה שנפל בה פגם.

  כל אדם אשר מגיש התנגדות לצו קיום צוואה באמתלה של פגם בצוואה, יהיה עליו להוכיח ולשכנע את בית המשפט כי אותה צוואה, למעשה, אינה משקפת את רצונו של המנוח. יחד עם זאת, אדם אשר מגיש בקשת צו קיום צוואה, אשר לאחר בדיקת אותה צוואה על ידי הרשם לענייני ירושה מתגלה כי אותה צוואה נחשבת לכזו שיש בה פגם, יהיה עליו להוכיח כי אותו פגם בצוואה, אינו גורע באמיתות של אותה צוואה וברצונו של המוריש כי אותה צוואה אכן תתקיים ככתבה וכלשונה.

  סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי הוראות בדבר קיום צוואה על אף שקיים פגם בצוואה או חסר  בדרישות הצורניות של אותה צוואה.

  כאמור, סעיף 25 לחוק הירושה, קובע כי :

  “(א) לא היה לבית המשפט ספק באמיתותה של צוואה, רשאי הוא לקיימה אף אם יש פגם בחתימתם של המצווה או של העדים או בתאריך הצוואה או בהליכים המפורטים בסעיפים 20 עד 23 בכשרות העדים.

  (ב) לא היה לבית המשפט ספק באמיתותה של צוואה בכתב יד ובדבר גמירת דעתו של המצווה, רשאי הוא, בנסיבות מיוחדות, לקיימה אף בהעדר חתימה או תאריך כנדרש בסעיף 19″.

  כך למשל, צוואה הנחשבת על פי חוק לצוואה בכתב יד, ולמרות זאת היא אינה כתובה בכתב ידו של המצווה, אלא היא הודפסה על ידו, אותו פגם בצוואה לא ייחשב כעילה אשר תביא למצב של פסילת צוואה.

  חשוב לציין, כי הדרישות הצורניות בכל סוגי הצוואות במפורטים בחוק, לא מהוות כמטרה אלא כאמצעי אשר באמצעותו ניתן יהיה לקבוע כי הצוואה אכן מבטאת את רצונו של המנוח.

  לסיכום, יוצא אפוא, כי גם במקרה של פגם בצוואה, הבא לידי ביטוי בכך שהדרישות הצורניות לשם עריכת צוואה לא מתקיימות במלואן, המחוקק נתן פיתרון לבתי המשפט, ושיקול דעת בדבר האפשרות לקיים את אותה צוואה חרף העובדה שנפל פגם בצוואה.

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו