סעיף אריכות ימים בעריכת צוואה

צרכים עזרה ?
נוטריונית אירנה פיין זמינה לשיחת ייעוץ חינם

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות!

חייגו עכשיו וקבלו מענה אדיב ומקצועי, או השאירו לנו פרטים לחזרה!
051-55-33-400
עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  עיף אריכות ימים אותו על בני זוג למלא בבנק, קובע כי :

  “קיבל תאגיד בנקאי כספים, ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים,
  בחשבון משותף, שלגביו הותנה עם התאגיד הבנקאי,
  כי בפטירת אחד מבעלי החשבון יהיה בעל החשבון הנותר בחיים,
  או מי שפועל מכוחו כדין,
  זכאי להמשיך לעשות פעולות בחשבון האמור,
  יעמוד התנאי בתקפו, לעניין היחסים שבין התאגיד הבנקאי לבין בעלי החשבון, גם לאחר הפטירה“.

  כלומר:
  יכול בן זוג שותף בחשבון עם בן זוגו שמת,
  להמשיך ולהשתמש בכספי החשבון.

  יחסי הכוחות בין סעיף אריכות ימים וצוואה

  סעיף אריכות ימים גובר על צוואה.
  למשל מקרה בו נפטר האב ומותיר אחריו צוואה וכן סעיף אריכות ימים המשתף את אחד מבניו בחשבון, ללא התייחסות לשאלת מימוש הצוואה, מבחינה מעשית,
  מאפשר סעיף זה לבן החתום לבצע כל פעולה אותה ירצה בחשבון הבנק, חשבון הבנק שלו הוא.  רכושו, בפועל חשבון הבנק שיך לבן ואינו מתחשב בצוואה –כחלק מהעיזבון.

  סעיף אריכות ימים על אף כוחו אינו משמש במקום צוואה, אך כפי שאנו נוכחים הוא כופה את תנאיו כנגד תנאי הצוואה.

  כך גם שמנהל עיזבון, המוסמך על ידי יורשי העיזבון, בניו של המנוח,
  ואף מצויד בצו קיום צוואה וצו מינוי מבימ”ש לענייני משפחה,
  לא יוכל לגשת לנכסי עיזבון לקוחותיו בבנק,
  על אף שהם בעלי החשבון 
  !

  מקרה זה מחדד את העובדה המוכרת מחיי היום יום שחוקים לעיתים “לא מדברים” אחד עם השני, תפקידו של עורך דינכם לדאוג מבעוד מועד
  לוודא שידברו ועוד איך ידברו !

  לפחות בחלק מהמקרים אנו יודעים כי בנק יסכים לקבל ייפוי כוח נוטריוני משלושת הבנים לצורך טיפול בכסף על ידי מנהל העיזבון.

  תשובות לשאלות נפוצות סעיף אריכות ימים

  אני ובעלי פתחנו חשבון בנק משותף לפני כ-25 שנה ולזיכרוננו הטוב, אכן חתמנו על סעיף אריכות ימים, האם לסעיף תוקף מוגבל  ?
  אל תסמכו על הזיכרון !
  חייבים לבדוק בבנק שאכן חתמתם על סעיף אריכות ימים.

  אנחנו נשואים מזה 10 שנים ולדעתי לא חתמנו על סעיף אריכות ימים האם אפשרי לחתום עליו בחשבון פעיל ?
  בוודאי כנסו יחד לבנק עם ת.ז ובקשו לחתום על סעיף זה.

  האם בדיני צוואות יש עוד עניינים כמו סעיף אריכות ימים בחשבון בנק משותף,
  אשר אי תשומת לב אליהם עשויות ליצור בעיות בחלוקת רכוש העיזבון ?

  א. בדקו תמיד כי הנהנים כבעלי פוליסת ביטוח חיים, הם הנהנים הנכונים, כלומר אם למשל הוצא הפוליסה לפני 25 שנים, כשהיה בעל הפוליסה נשוי ולאחר מכן התגרשו האם שינה את הנהנה מאשתו הגרושה למשהו אחר, האם הגרושה עדיין רשומה כנהנה.
  ב. זכויות שארים בפוליסת פנסיה הן אצל המעבידים והן אצל חברות הביטוח.\
  ג. השקעות בבורסה או אחרות במקרקעין, לא יכולים להעביר זכויות בחיים בלי לשלם מיסים, שכר טרחה ואגרות.
  כן ניתן לבדוק מה קורה במקרה של מוות או בעת פטירה ולבדוק אם הדבר רצוי מבחינתך או האם אתה רוצה לשנות את זה על ידי צוואה.

  עריכת צוואה בעל פה, עריכת צוואה בכתב יד,
  עשיית צוואת שכיב מרע או צוואה בפני עדים
  נעשית על ידינו תוך התחשבות בדיני צוואות ובפסיקה בנושא צוואות.

  עריכת צוואה בדרך זו ,
  מטרתה למנוע מצבים של פסילת צוואה או חלקים ממנה
  ובמקרים גרועים יותר ביטול צוואה.

  אנו רואים עו”ד צוואות כבעל מקצוע שבידו היכולת להותיר לאדם
  סיום מכובד לחייו
  המותיר קרקע פורייה להמשך צמיחתה של המשפחה.

  תפקידנו לנווט את מימוש רצונו של הלקוח בתוך הסבך המשפטי
  כך שימולא על הצד הטוב ביותר תוך הפיכת החוק למסייע.

  נציג כמה דוגמאות של צוואות :

  צוואות בישראל
  יש שוני גדול בין ההוראות לגבי זכויות יורשים בין ישראל לבין הארצות האנגלו-סקסיות.

  צוואה כהלכה


  צו קיום צוואה ניתן גם לקבל מבית הדין הרבני (בכפוף להסכמת כל היורשים) והן  על פי החוק האזרחי.
  צוואה כהלכה מחייבת תנאים מסוימים כגון שתיכנס לתוקפה לפני מותו של המצווה.
  יש מקרים בהם יש התנגשות עם החוק האזרחי על כן  יש לבצע בדיקה של כל דרישה בכדי להתאים את נוסח הצוואה לצורכי המוריש ולדרישותיו.

  צוואה בחיים ויפויי כוח 


  ניתן לתת ייפוי כוח וכן צוואה בחיים.
  צוואה בחיים, היא כוח אותו מעניק המצווה לאיש אמונו לקבלת החלטות בנידון לגורלו.
  בד”כ, בת \ בן משפחה לזמן שאינו בהכרה או שאינו מסוגל להנחות את הרופאים.
  יש לשקול ולהחליט מה רצוי בכל מקרה.. 

  שכיח כי צוואה בחיים


  יעילה מאוד בעת ניתוח של הורה, מחלה סופנית וכו’.
  חשוב מאוד לציין כי צוואה בחיים מאפשרת אי-חיבור למכשירים .
  אם אין צוואה בחיים, מחייבת פנייה לבית משפט לשם קבלת צו כדי למנוע חיבור למכשירים.

  תמצאו בהמשך הדף כמה המלצות מקצועיות הנשענות על הידע הרב שנצבר במהלך שנות עבודתנו בארץ ובחו”ל, שימו לב !
  המלצות אלה אינן מחליפות ייעוץ משפטי.

  האם צוואה “תופסת” בכל מקרה ?


  דיני צוואות קובעים מהן צוואות פסולות באיזה מקרים הן מבוטלות, יש לשים לב שגם צוואה אשר נוסח צוואה נעשה באופן השלם ביותר עדיין חשופה ל”איום” מחוקים אשר תוקפם
  חזק משלה.

  נביא לדוגמא מקרה של אם שנפטרה ולא השאירה צוואה
  במקרה זה מחצית מרכושה עובר לילדים ומחצית לבעל
  במקרה זה הילדים ביקשו מאביהם לשלם להם את השווי של רבע הדירה סכום שלא היה לו והוא נאלץ למכור את הדירה בכדי לתת לילדיו רבע משוויה.

  אם האישה הייתה משאירה אחריה צוואה יכולה הייתה לקבוע שכל המחצית שלה, תועבר לידי הבעל במשך חייו ולילדיה רק אחרי פטירתו.
  בדרך זו היה הבעל, האלמן, יכול להמשיך לגור בדירה כל ימי חייו.
  מה שחשוב כאן שהחוק בארה”ב ובאנגליה קובע אוטומטית שהכול עובר לבן הזוג שנשאר בחיים, לכן החשיבות לעשות צוואה גם בישראל.
  לרוב אני ממליץ להשאיר לבן\בת זוג ורק אחר מכן לחלק בין הילדים.

  אני מבקש בתוך צוואה בכתב להוריש לבני שתי דירות שבעבר רכשתי בארה”ב, כיצד עלי לעשות זאת ?


  יש לשים לב כי חוקי עיזבון שונים בין מדינה למדינה.
  כך, למשל, ארה”ב וכן בריטניה מטילות מס עיזבון, שעה שאין מס זה חל בישראל.

  כך, החזקת דירה בארה”ב תחויב במס עיזבון בארה”ב
  וכן, בעת מכירתה,
  בתשלום מס שבח מקרקעין הן בארה”ב והן בישראל.

  ומס חל לפעמים לפי אזרחות,
  כמו בארצות הברית, אפילו אם הנכס אינו שם והחייב לא גר שם.
  שימו לב זהו מקרה ברור בו ניתן היה בדרך יצירתית לחסוך ליורשים מס עיזבון.

  החוק הישראלי לגבי ירושה שונה מהחוקים בארצות האנגלו סקסיות האחרות


  צוואה לפי החוק הישראלי


  אם בן זוג נפטר ולא השאיר אחריו צוואה המחצית שלו בדירה תחולק בין בן הזוג הנשאר בחיים והשנייה לילדים.

  כתוצאה מכך הבן זוג שנשאר בחיים לא יוכל למכור את הדירה
  ללא הסכמתם של הילדים שקיבלו רבע מהנכס.

  בארצות האנגלו סקסיות,
  כל המחצית של הנפטר עוברת לידי בן הזוג הנשאר בחיים ולכן יש חשיבות רבה לדאוג ששני בני הזוג יעשו צוואות בכדי שזה שנשאר בחיים יקבל את כל הזכויות לדירה ללא מגבלות.

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו