מנהל עיזבון מה תפקידו

צרכים עזרה ?
נוטריונית אירנה פיין זמינה לשיחת ייעוץ חינם

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות!

חייגו עכשיו וקבלו מענה אדיב ומקצועי, או השאירו לנו פרטים לחזרה!
051-55-33-400
עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  כאשר אדם נפטר הוא משאיר מאחוריו עיזבון – כלל הרכוש והנכסים שלו, כולל נכסי דלאניידי, חשבונות בנק ועוד.

  במקרה קיומה של צוואה, נוהג בית המשפט לנהוג לפיה בכל מה שקשור לדיני הירושה. במקרים בהם אין צוואה ויש יורשים, או במקרים בהם יש מחלוקות בין היורשים לגבי הצוואה, פונים היורשים לבית המשפט על מנת שימנה מנהל עיזבון.

  מנהל עיזבון מתמנה גם במקרים הבאים:
  • הבטחת אינטרסים של יורשים קטינים או חסויים.
  • הצדדים מסוכסכים ביניהם.
  • יש חובות על העיזבון.
  • יש חובות כלפי מישהו מהיורשים בגין המנוח שזהו עזבונו.
  • אין הסכמה על חלוקת העיזבון.

  במקרה שחלק מן היורשים הינם קטינים או חסויים, שמבחינה משפטית אינם כשירים לתבוע את חלקם, ימנה בית המשפט מנהל עיזבון שיהא אחראי לשמור על האינטרסים שלהם. במקרה שהצדדים מסוכסכים ביניהם, אינם מסוגלים להידבר ולהגיע להסכמות ויש ביניהם מחלוקות על אופן חלוקת העיזבון, הם לא יוכלו להגיע להסכמה לולא מינוי של מנהל עיזבון שהוא זה שיעשה את הבוררות ביניהם ויפסוק לכאן או לכאן.

  במקרה שיש לעיזבון חובות המחייבים סילוקם, נקבע בהצעת חוק הירושה כי בכל מקרה ששמירת זכויותיהם של הנושים או היורשים תדרוש , רשאי בית המשפט למנות מנהל עיזבון ולמסור לידו את כינוס נכסי העיזבון, סילוק חובותיו וחלוקת היתרה בין היורשים. החוק ושאף להקטין את הסחבת וההוצאות בגין זה.

  במקרה של חובות שהשאיר המנוח על אחד מן היורשים, ידרוש זה מינוי מנהל עיזבון כדי לשלם את החוב של המנוח, לפני שיחולק העיזבון ליורשים משום שאחר כך לא ניתן יהיה לגבות את החוב.

  הסתייגויות משפטיות

  בהרבה מקרים לא יסכים בית המשפט למנות מנהל עיזבון בתיק מסוים מסיבות שונות. אחת הסיבות היא אם מיעוט החובות או מיעוט נכסי העיזבון אינם מצדיקים מינוי שכזה. בית המשפט רשאי גם למנות מנהל עיזבון אחר מזה שהיורשים מעדיפים,מתוך שיקול וראיית טובתם של כל היורשים. בנוסף בית המשפט לא ימנה אדם ששיתוף הפעולה בינו ובין היורשים, נועד לכישלון מראש על סמך היכרות כלשהי שעלולה למנוע את שיתוף הפעולה העתידי.

  מנהל עיזבון יתמנה לעיזבון כולו – לא ניתן למנות מישהו רק לחלק ממנו. בנוסף דחייה של בקשה למינוי אינה דוחה את עצם בקשת מינוי מנהל העיזבון. כאשר בית המשפט דחה את בקשת המבקש למנות מנהל מסויים, אין הוא מחויב לדחות את הבקשה כולה.

  מנהל העיזבון מחויב להיות נאמן לבית המשפט. ואם לדוגמה במהלך תפקידו הוא יודע על קיומה של צוואה אחרת בקשר לעיזבון, עליו לחשוף זאת בפני בית המשפט. אומנם מהלך זה ישנה לחלוטין את מצבם של היורשים והעיזבון כולו, אבל הוא נדרש מהנושא בתפקיד שחובת הנאמנות כלפי בית המשפט היא הראשונה הנדרשת ממנו. מנהל עיזבון גם צריך לנקוט בפעולות נדרשות בלבד, ולא כאלה ש”ינגסו” בכספי העיזבון בשל פעולות מיותרות שניתן היה להגיע להחלטות בלעדיהן.

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו