הליך גירושין כהעצמה

הסכם ממון – שירותי נוטריון ברחוב אחד העם 1, בניין לב רחובות, קומה ראשונה משרד 122
ניתן ליצור איתנו קשר גם באיימל: [email protected] או במספר 0515533400

היש ערך לכתובה בימינו חוק יחסי ממון

כאשר אדם נושא אשה, מתחייב הוא לשלם לה 200 זוז, ועוד תוספת כתובה. יוצאי אשכנז מוסיפים למאתיים זוז, 200 זקוקים כסף צרוף.

צרו איתנו קשר עכשיו

  מהו המקור ל-200 זוז? המשנה קובעת: “מי שיש לו מאתיים זוז, לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני… היו ממושכנים לבעל חובו או לכתובת אשתו הרי זה יטול” (מסכת פאה, פ”ח, משנה א). היינו, המדד לקביעת קו העוני בזמן המשנה היה הכנסה של 200 זוז. מתחת לסכום זה מוגדר אדם כעני והוא רשאי לקחת מתנות עניים וצדקה. מחדד את הדברים רבינו עובדיה מברטנורא: “קים להו לרבנן שאלו מספיקים לשנה אחת לכסות ולמזונות”. לכן, קובע הרב פיינשטיין שמי שיש לו 200 זוז, רשאי ליטול צדקה אם רצונו להשיא את בתו, מהטעם ש: “משום שזה מספיק לו לשנה למזונות וכסות”.
  כפועל יוצא מכך פסק הרב דיכובסקי, בהיותו בביה”ד הגדול, באשר לגובה הכתובה: “… חז”ל מצאו לנכון שאשה לאחר פרידתה מבעלה לא תאלץ לחזר על הפתחים, ועד אשר תינשא מחדש תהיה לה אפשרות קיום מינימלית במשך שנה אחת, כמו למי שנמצא על הגבול בין עני לבין מי שאינו עני. זהו סודה של עיקר כתובה. משום כך, יש לדעתי לקבוע סכומי מינימום ומקסימום לכתובה, בהתחשב באפשרות הקיום של האשה לאחר היפרדה מבעלה, לפי רמת החיים שהיתה מורגלת בנשואין, וזאת למשך שנה שלימה”.

  שימו לב לנוסח ההתחייבות שלכם:

  1. צריך לשים לב לנוסח הכתובה, כך שאם כתוב שהבעל התחייב על עיקר הכתובה – 200 זוז (ספרד) ו-200 זקוקים (אשכנז) ועוד סכום שצויין, כי אז חייב הבעל בשלושת הסכומים במצטבר.

  2. אם נכתב שסך הכל עיקר ותוספת כתובה סך מסויים שצויין בכתובה, כי אז הבעל חייב רק בסכום שנכתב בפועל.

  ובכל אופן, מה שווי 200 זוז וכן 200 זקוקים, והאם יש הגבלה על הסכום הכולל?

  1. 200 זוז שווים – לדעת השולחן ערוך – 120 גרם כסף, ולדעת הרמ”א – החישוב עפ”י זוזים דאורייתא, והשווי הינו 960 גרם כסף (אהע”ז, ס”ו, ו).

  2. 200 זקוקים שווים – לדעת החזון איש – 57,600 גרם כסף (אה”ז, סי’ ס”ו אות כא’), לעומת עמדת בעל “נחלת שבעה” – 200 זוז שווים ל – 80 זקוקים, ולכן 200 זקוקים שווים ל – 2.5 ק”ג כסף טהור (סי’ יב אות מ”ט).

  3. הרב עובדיה יוסף והרב קאפח יוסף – 200 זוז דאורייתא שווים ק”ג כסף טהור. 200 זקוקים שווים לפי 2.5 מכתובה דאורייתא, ולכן הם שווים 2.5 ק”ג כסף. לאור המחלוקת באשר לשווי, כנ”ל, והואיל ו”יד בעל השטר על התחתונה”, זכאי הבעל לשלם הסכום הנמוך יותר.

  4. הרב מרדכי אליהו – 200 זקוקים – שווים 57,600 גרם כסף טהור על בסיס החזון איש.

  ישנן דעות נוספות באשר לשווי 200 זקוקים – 2,784 גרם כסף טהור (הרב דיכובסקי), 20 ק”ג כסף (הרב שאנן), 40 ק”ג כסף – (הרב גורטלר).

   

  מה ההמלצה של בית הדין כיום בנוגע לערך הכתובה ומה דינה של כתובה מופרזת?

  הרב דיכובסקי מציע להעמיד הכתובה בין 48,000 ₪ (לאשה שחיה ברמת חיים בסיסית ביותר) לבין 120,000 ₪ (למי שחיה ברמת חיים של משכורת חודשית בגובה 12,000 ₪). מעבר לכך, הכתובה נחשבת כמופרזת, ואין לחייב יותר. לשיטת הרב אלישיב, אין סכום מופרז, ויש לחייב הבעל בהתאם לסכום שהתחייב.

  אגב, מועצת הרבנות קבעה שאין לכתוב סכום העולה על מליון ₪.

  עצה טובה:

  הואיל ואני משמש גם כרב וגם כעורך דין המתמחה בדיני משפחה וחוק יחסי ממון בהסכמי ממון, ועסקתי רבות בנושא הכתובה, עליה אני כותב ספר, אני מציע לזוג המבקש ממני להשיאו מספר עצות, וביניהן: א) להתייחס ברצינות לאמור בכתובה, לרבות לסכום שמופיע בה, ולא להפריח סתם מספרים להרשים את הקבל, שכן יכולה להיגרם תקלה בשל כך. ב) כדאי שישתמש רק בכובעי האחד – רב, שכן, אם כל צד ישקיע את מירב מאמציו לחיזוק הקשר הזוגי, בין זה המופיע בכתובה ובין זה שאינו מופיע בה, מובטח לו שלא יבוא אלי בכובעי השני – עורך דין

  הסכם ממון

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  Related Posts

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו